You are currently viewing Link Kháng Nghị Facebook Mới Nhất 2021

Link Kháng Nghị Facebook Mới Nhất 2021

CÁC BẠN LƯU Ý NHỮNG LINK GẠCH ĐI LÀ LINK NQL TEAM ĐÃ KIỂM TRA LẠI VÀ KHÔNG CÒN TÁC DỤNG KHÁNG NGHỊ VÀ FACEBOOK ĐÃ HỦY CÁC LINK NÀY NHÉ!

1.Một số link kháng nghị Facebook cập nhật mới nhất 2021

Link kháng Facebook

2.Update thêm một số link kháng Facebook 2021

Bộ link kháng nghị Facebook Update

Vấn đề đăng nhập và tài khoản:

Một số vấn đề về Report:

 • Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
 • Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bạn : https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
 • Report Pages that Disappeared : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
 • Report an Ad : https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
 • Bank Account Payments : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
 • Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
 • Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
 • Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
 • Facebook Payments Support Center – Enter : https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
 • Give feedback or report that something is broken: Photos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
 • Report an Issue with Disappearing Videos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
 • Report an Issue with Chat Disconnections : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
 • Report an Issue with Search : https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
 • Report an Issue with Notifications : https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
 • Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
 • Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/
 • Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng : https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
 • Privacy Rights – Video Removal Request : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
 • Report an Issue with Facebook on Mobile : https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
 • Report an Unavailable Group or Event : https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

Liên hệ trực tiếp Facebook:

Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

Contact us Facebook

Một số báo cáo cho Facebook:

Một số link kháng cáo cho tài khoản cá nhân:

Về quảng cáo và các vấn đề liên quan khác:

Link kháng Facebook về tài khoản quảng cáo:

Tài khoản mạo danh, người dùng Facebook vi phạm:

Tài khoản người đã mất, lí do khác:

Quyền riêng tư của tài khoản Facebook:

Một số link kháng Facebook cho trang:

Kháng cáo vấn đề liên quan đến trang

 • Yêu cầu Hợp nhất Trang: https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405
 • Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
 • Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
 • Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
 • Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095
 • Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
 • Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179
 • Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106
 • Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
 • Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang
 • Báo cáo trang bị tấn công: https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
 • Trang web hoặc nội dung bị chặn: https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
 • Appeal Page Name Change Request: https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang
 • Page Promotion Help: https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang
 • Your Feedback about Pages Insights: https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
 • Reporting a Violation or Infringement of Your Rights: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
 • Copyright Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547Báo cáo vi phạm bản quyền: https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
 • Trademark Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647Báo cáo vi phạm thương hiệu
 • Trademark Complaint Inquiry Form: https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn
 • Counterfeit Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065Báo cáo hàng giả
 • Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other: https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
 • Directory of Intellectual Property Offices: http://www.wipo.int/directory/en/urls.jspDanh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

Link kháng Facebook các vấn đề về thanh toán:

Quyền, quản trị trên trang:

Liên quan tới liên kết và tài khoản Instagram:

 • Instagram Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470: https://help.instagram.com/contact/504521742987441
 • Requiring login every time: https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478Vấn đề tài khoản instagram bị đăng xuất khi thoát app
 • Request to Merge Instagram Accounts: https://www.facebook.com/help/contact/1385598951765341
 • Request to Delete an Unauthorized Instagram Account: https://www.facebook.com/help/contact/811271035621460
 • Request to Claim an Instagram Username: https://www.facebook.com/help/contact/893251070734805
 • Email Address Already in Use: https://help.instagram.com/contact/151081798582137\
 • Removal Request for Deceased Person on Instagram: https://help.instagram.com/contact/1474899482730688(Yêu cầu xoá tài khoản người mất)
 • Report an Underage User on Instagram: https://help.instagram.com/contact/723586364339719
 • Report a Deceased Person’s Account for Memorialization on Instagram: https://help.instagram.com/contact/452224988254813

Hy vọng những link kháng cáo Facebook của NQL Team chia sẻ có thể giúp ích cho bạn! Chúc bạn thành công!

Trả lời