Mẫu giấy đi đường có QR mới nhất cho 6 nhóm đối tượng khoanh vùng tại Hà Nội

Mẫu giấy đi đường mới sẽ có QR kiểm soát nghiêm ngặt cho 6 nhóm đối tượng khoanh vùng phòng chống dịch Covid tại Hà Nội

Continue ReadingMẫu giấy đi đường có QR mới nhất cho 6 nhóm đối tượng khoanh vùng tại Hà Nội